Landsdekkende bedriftshelsetjeneste med lokal forankring!

                                               SØK                      

Telefon: 907 24 962 E-post: post@trygg1.no        

Bedriftshelsetjeneste

 

HMS

 • Risikovurdering
 • Kartlegginger
 • Vernerunder
 • Arbeidsmiljøutvalg
 • AMU/HMS møter
 • Rådgivning, opplæring

Arbeidshelse

 • Helseovervåkning
 • Arbeidsmedisinsk poliklinikk
 • Helse-/Offshoreattester
 • AKAN-arbeid
 • Vaksinasjoner
 • Rådgivning

Ergonomi

 • Kartlegging og tilrettelegging
 • Undervisning og veiledning
 • Tekniske hjelpemidler
 • Arbeidsteknikk
 • Rådgivning ved endringer

Yrkeshygiene

 • Målinger
 • Verneutstyr
 • Kartlegging og rådgivning
 • Informasjon og opplæring

Psykososialt arbeidsmiljø

 • Kartlegging
 • Rådgivning
 • Prosesser
 • Konflikthåndtering
 • Informasjon og opplæring

Sykefravær/Nærværsarbeid

 • Rutiner og prosedyrer
 • Utarbeidelse oppfølgingsplaner
 • Deltagelse dialogmøter
 • Arbeidsplassvurdering
 • Funksjonsvurdering
 • Virkemidler
 • Prosjekter
 • Informasjon og opplæring

Kurs

 • Grunnopplæring HMS for verneombud og ledere
 • HMS opplæring for ledere
 • Eksponeringskurs
 • Stressmestring
 • En rekke inspirasjonsforedrag innen psykososialt arbeidsmiljlø og innen livsstil