Landsdekkende bedriftshelsetjeneste med lokal forankring!

                                               SØK                      

Telefon: 907 24 962 E-post: post@trygg1.no        

Omstilling og endring

  • Prosessveiledning
  • Endringsledelse
  • Lederstøtte
  • Kartleggingssamtaler
  • Rådgivning
  • Indiviuell bistand
  • Informasjon og opplæring